Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6883 284e
Reposted fromxopolly xopolly vianaturalginger naturalginger
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaturalginger naturalginger
7102 4695 500
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka do Oskara Pollaka
Reposted fromfuckyeahliteratura fuckyeahliteratura
(...) Powiem wprost: nie lubię siebie. Jest kilka rzeczy, które w sobie cenię, ale to nie jest wystarczające, żebym zaakceptował całość.
— Olaf Lubaszenko: Przez pięć lat myślałem, że po prostu jest mi smutno
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted frombrzask brzask
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.

— Suzanne Collins
5978 c5e1
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Chciałam, miałam nadzieję, że uratujesz mnie przede mną, przed moją autodestrukcją, a Ty dokopałeś mi i zostawiłeś mnie samą ze sobą..
6190 cf34 500
Reposted bynaturalgingertrytorunawayazazelpatynazlapmniezabiodradzierzbasydkshitsuri
1669 c732
5589 50de
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromasdfgh asdfgh
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl