Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
- Uważaj na siebie - radzę jej szczerze, z całego serca. Nie chce, aby ktokolwiek ją zadeptał. Niech ona depcze. Niech idzie.
— Jakub Żulczyk - "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko
8876 e524
Reposted fromheroine0 heroine0 viapomruki pomruki
1348 5805 500
Reposted frommerkaba merkaba viacarmenluna carmenluna
2121 bd38
Reposted fromczajnikq czajnikq viaifyouleave ifyouleave
Coś się wydarzyło w Pani życiu, że przestało Pani zależeć, że przestała Pani siebie lubić. Kiedy spojrzałam na swoją opuchniętą twarz, nienawidziłam siebie.
— Stanisława Celińska
Reposted fromifyouleave ifyouleave
I chyba nie potrafię powiedzieć, że nie chciałabym Ciebie mieć. 
— Pezet
8768 b84f 500
Reposted from4777727772 4777727772

Potrafię przyznać się do błędu, przeprosić i wiele wybaczyć. Niezwykle cierpliwy ze mnie człowiek i myślę, że moje granice tolerancji dla ludzkich zachowań sięgają bardzo daleko. Taki już ze mnie typ. Ugodowy. Czasami jednak zdarzy się - chociaż niezwykle rzadko - że ktoś uprze się na tyle, że te granice przekroczy. (...) Wtedy już nikogo nie przepraszam, jedynie samą siebie, że wcześniej byłam tak grzeczna, nazbyt wyrozumiała w stosunku do innych i zbyt mało honorowa w stosunku do siebie.

— Aleksandra Steć
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viagdziejestola gdziejestola
Bo kto wie, czy żyć nie jest jedenastym przykazaniem, którego Bóg zapomniał obwieścić.

- W. Myśliwski, Kamień na kamieniu
Reposted fromkompleksdziury kompleksdziury via12czerwca 12czerwca
2755 4527 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
7524 7a04
Reposted frompiehus piehus via4777727772 4777727772
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
2906 87e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaifyouleave ifyouleave
Spojrzał, dodał mi urody,
a ja wzięłam ją jak swoją.
(...)
— Wisława Szymborska "Przy winie"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaifyouleave ifyouleave
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viaifyouleave ifyouleave
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viaifyouleave ifyouleave
Najpierw unosisz sie dumą, by pokazać jak dobrze radzisz sobie bez niego. Mijają tygodnie, miesiące, tak zwyczajnie, niezauważalnie. Później jest tylko pustka. Dawna duma mija. Nie napisałaś wtedy, kiedy był na to czas, nie napiszesz teraz gdy jest juz za późno by cokolwiek naprawiać.
— 23/9/14
Reposted fromnaturalginger naturalginger
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz
Reposted frommefir mefir via12czerwca 12czerwca
4849 9ed3 500
Reposted frompalesoap palesoap viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl