Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7794 4921 500
Reposted frompampunio pampunio viasatyra satyra
9419 4bcd 500
Wycinki w termosie 
Reposted fromhormeza hormeza viapikkumyy pikkumyy
4041 48ce 500
Mario De Biasi. Milan, 1953
Artystyczne dusze są z natury zawikłane. Więcej czują, więcej myślą często i to robi wrażenie. Pani ma tez potrzeby takie... wyższego rzędu.
— J.
Reposted fromagatiszka agatiszka via12czerwca 12czerwca
7670 3477
Reposted fromtwice twice viabylejaka bylejaka
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via12czerwca 12czerwca
9833 2969
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via12czerwca 12czerwca
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
7012 ce87 500
Reposted fromcontigo contigo via12czerwca 12czerwca
Bądź miły. Wszystkich cisną buty, gdy mają pod górkę.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viagdziejestola gdziejestola
W głowie kołatało mi się zdanie z wiersza Cummingsa: "Lubię swe ciało, kiedy jest przy twoim ciele". To prawda, (...). Przy tobie o wiele bardziej lubię siebie i swoje ciało.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
5744 aa40 500
Reposted fromhormeza hormeza via12czerwca 12czerwca
 "Nie możesz zmienić tego, że czarne ptaki latają ci nad głową, ale możesz przeszkodzić im budować w tobie gniazda" 
— Marcin Luter
Reposted fromagatiszka agatiszka via12czerwca 12czerwca
5648 5029 500
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viazzuuoo zzuuoo
Jesteś odważny, bo dali Ci tyle powodów, żeby zamknąć się w sobie, a ty wciąż kochasz ludzi. Jesteś wielki, bo mógłbyś ranić tak jak ranili Ciebie, a ty zamiast tego podajesz im rękę i wciąż potrafisz się uśmiechać.
— Francesca Palumbo
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
Brudnorys
Reposted fromsanitas sanitas viazzuuoo zzuuoo
Powiem ci o egoistach. Nawet, jeśli wiedzą że cię zranią wchodzą w twoje życie, żeby cię skosztować, bo jesteś rodzajem istoty, której nie chcą przegapić. Zbyt wiele w tobie blasku, żeby go nie poczuli. Kiedy więc dobrze się już przyjrzą wszystkiemu, co masz do zaoferowania, gdy zabiorą ze sobą twoją skórę, twoje włosy, twoje tajemnice, gdy uświadomią sobie ile w tym prawdy jaką jesteś burzą nagle ich to poraża. Wtedy pojawia się tchórzliwość. Wtedy osoby, za które ich uważałaś ustępują miejsca smutnej rzeczywistości tego, jacy są. Wtedy z ich ciała ulatuje wszelka odwaga i odchodzą mówią "znajdziesz lepszego ode mnie". Będziesz stała naga wciąż mając ukrytą gdzieś w sobie połowę z nich i płakała pytając dlaczego to zrobili. Dlaczego cię zmusili, żebyś ich kochała skoro nie mieli zamiaru odwzajemnić tej miłości. A oni powiedzą coś w rodzaju po prostu musiałem spróbować. Musiałem dać temu szansę, przecież chodziło o ciebie. Ale to nie jest romantyczne. Nie jest urocze. Myśl, że byli tak owładnięci twoim istnieniem, że musieli zaryzykować, że je zniszczą w imię świadomości, że ich ono nie ominęło. Twoje istnienie znaczyło tak mało w porównaniu z ich ciekawością ciebie. Właśnie tacy są egoiści. Igrają z całymi bytami, z całymi duszami, żeby zadowolić własną. W jednej sekundzie trzymają cię na kolanach jakbyś była całym światem, a w drugiej redukują do zwykłego zdjęcia. Zwykłej chwili. Elementu przeszłości. Jednej sekundy. Połykają cię i szepczą, że chcą z tobą spędzić resztę życia, ale gdy tylko poczują strach są już jedną nogą z drzwiami. Nie mając odwagi pozwolić ci odejść z gracją, jakby ludzkie serce tak mało dla nich znaczyło. I po tym wszystkim, po tym całym braniu ten strach... Czy to nie smutne i zabawne że ludzie mają dziś więcej odwagi żeby rozebrać cię swoimi palcami niż żeby sięgnąć po telefon i zadzwonić. Przeprosić. Za stratę... I właśnie tak ją tracisz.
— znalezione.
8906 61c1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl